Relansering: Kykeliky er våre frokostegg av beste kvalitet.

7090031030285_A1R1_1200px

KYKELIKY er en av våre beste kvaliteter, egg fra frittgående høns som går inne, godt med tumle- og lekeplass. Hønene bor innendørs og kan bevege seg fritt over flere etasjer. Hønene har tilgang til reder, vagler, vann og mat, og gulvarealet er dekket av strø.